Na predaj polyfunkčná budova v Piešťanoch

Tlač

Vlastnosti nehnuteľnosti

Poloha
Cena
490,000 €
Typ nehnuteľnosti:
Prevádzky na podnikanie
Typ ponuky:
Predaj
Vlastnosti nehnuteľnosti :
  • elektrika
  • plyn
  • voda
  • príjazdova cesta
  • kanalizácia

Popis nehnuteľnosti

Na predaj polyfunkčná budova v Piešťanoch. V budove sú všetky siete elektrika,voda,plyn a kanalizácia. Nehnuteľnosť je z polovice zrekonštruovaná a prenajatá. Je komplet podpivničená s príjazdovou cestou. Budova má tri podlažia + suterén,spolu je tam 2000 m2 podlahových plôch. Momentálny ročný príjem z nájmov je 70000 €. Piešťany Administratívna budova súp. č. 4872 na parc. č. 4144 s pozemkami parc. č. 4144, 4153/14, kat.úz. Piešťany, obec Piešťany, okres Piešťany Evidované na LV č. 12709 Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: parc. č. 4144 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 744 m2, parc. č. 4153/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1992 m2 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce Stavby s.č. 4872 na parc. č. 4144 – administratívna budova Ťarchy: vecné bremeno – právo vjazdu a výjazdu motorových vozidiel cez pozemok p.č. 4153/14 v prospech Správy štátnych hmotných rezerv SR Siete Vnútorné rozvody studenej a teplej vody sú z oceľových rúr, ktoré sú v havarijnom stave a zatiaľ postačujú iba na súčasné používanie prenajatých priestorov. Druhá časť budovy (samostatný vchod cca ¼ budovy) je od vody odstavená, pretože tam došlo k poškodeniu potrubia (údajne vplyvom nevykurovania došlo k zamrznutiu a tým k poškodeniu systému). Hlavný uzáver vody sa nachádza na prízemí budovy. Ohrev teplej vody je v súčasnosti riešený elektrickým prietokovým ohrevom(WC a umyvárne). Vykurovanie bolo v minulosti napojené na diaľkový rozvod panelovými radiátormi a rebrovými, rozvody boli oceľové, dodnes sa tam nachádzajú, ale sú odstavené a nepoužiteľné. V súčasnosti je vykurovanie zabezpečené na prízemí a na 1. poschodí budovy prostredníctvom elektrických konvertorov. Prízemie – prenajaté – ARRIVA NITRA. Časť 1. poschodia (2 kancelárie) a skladové priestory sú ešte voľné a možné ich prenajať. 2. poschodie je nevyužívané, úplne odpojené od vody ako aj vykurovania a aj dátového spojenia. Celý priestor (mimo miestnosti na dátové spojenie) je tým voľný a po výmene okien a ďalšej rekonštrukcii aj ďalej využiteľný. Nachádza sa tu tiež centrálna miestnosť, v ktorej sa nachádzajú dátové siete – internet, odkiaľ je vedený na 1.posch. ako aj prízemie prostredníctvom káblových rozvodov po stenách. Prívod dátových sietí – internetu je prostredníctvom mikrovlnnej antény na streche do budovy. K budove je dotiahnutý nový optický kábel od Telekomu, ako hlavný pripojovací bod na internet a ďalšie dátové služby, na ktorý sa v blízkej budúcnosti po dohode s Telekom bude dať napojiť. Elektroinštalácia nevyhovuje súčasným normám. Hlavný rozvádzač budovy, ako aj elektromer sa nachádza na prízemí. Odpad je vedený z plastových rúr a je napojený a vyústený do verejnej kanalizácie. Spoločnosť Arriva pripravuje plynofikáciu jednej z hál, ktorá povedie cca 5-6m od budovy po jej celej dĺžke od hlavného pripojovacieho bodu SPP, čo by sa dalo využiť aj na pripojenie budovy na prípadné ďalšie ústredné – centrálne kúrenie. V okolí budovy sa nachádzajú ihličnaté ako aj listnaté stromy, ktoré sú až v tesnej blízkosti a tienia budovu, ako aj koreňmi môžu poškodzovať statiku základov. Znalec uskutočnil obhliadku zelene, na základe jeho odporučenia dôjde k výrubu zelene za súčinnosti OÚ Piešťany.

Popis nehnuteľnosti

Zastavaná:
500 m²
Počet poschodí:
3

Máte ďalšie otázky ? Kontaktujte nás. Radi odpovieme.

Vaše údaje nezhromažďujeme, ani žiadnym spôsobom nearchivujeme. Slúžia len na to, aby sme Vás mohli kontaktovať ohľadne ponuky pre Vás.