Predám priemyselný objekt v Michalovciach

Tlač

Popis nehnuteľnosti

Poloha
Cena
290,000 €
Typ nehnuteľnosti:
Byt
Typ ponuky:
Kúpa
Plocha :
12074 m2
Link na mapu :
ukáž mapu

Popis nehnuteľnosti

Pozemok sa nachádza v zastavanom území juhozápadnej časti okresného mesta Michalovce, v katastrálnom území Michalovce. Pozemok je situovaný v priemyselnej zóne mesta, v bývalom závode ľahkej a ťažkej strojárskej výroby. Sklad hotových výrobkov je to prízemná, nepodpivničená hala, zastrešená plochou strechou, presvetlená pásovými bočnými oknami a jedným strešným svetlíkom. Objekt je jednopriestorový, s dvomi vstupmi. Jeden je na štítovej SV fasáde a druhý na bočnej pozdĺžnej SZ fasáde. Jedná sa o objekt s montovaným ťažkým železobetónovým skeletom, pozostávajúci zo stĺpov a žb strešných priehradových väzníkov uložených na stĺpoch v priečnom smere. Stavba je napojená na rozvod NN. Sklad stolárska dielňa Sklad - stolárska dielňa, bez súpisného čísla, je postavená na parcele č. 4994, na pôdoryse jednoduchého obdĺžnika s pozdĺžnou osou orientovanou SV-JZ. Je to prízemná, nepodpivničená budova, zastrešená pultovou strechou s plytkým sklonom. Prístrešok - plechový sklad, Stavba je postavená v kontakte s murovaným objektom stolárskej dielne, na jej juhovýchodnej fasáde, na parc.č. 4994. Je to jednoduchý prízemný nepodpivničený objekt - prístrešok, na pôdoryse jednoduchého obdĺžnika. Určený je na skladovacie účely. Stavba je napojená na rozvod elektriny. Vodáreň Vodáreň, bez súpisného čísla, je postavená na parcele č. 4991, na pôdoryse jednoduchého obdĺžnika s pozdĺžnou osou orientovanou SZ-JV. Je to prízemná, podpivničená budova, zastrešená plochou strechou. Stavba je napojená na rozvod vodyy a NN. Spevnené plochy – panely Spevnená plocha vyhotovená z betónových cestných panelov bola zrealizovaná v čase dokončenia haly v roku 1976 ako prístupová cesta k hale z vnútrozávodnej cesty. Železničná vlečka Železničná vlečka sa nachádza na pozemku parcely č. 5007/23 a vedie od severnej hranice pozemku po halu v dĺžke 226 m. Rozpočtový ukazovateľ bol použitý z katalógu Cenekon.

Vlastnosti nehnuteľnosti

  • elektrika
  • plyn
  • voda
  • príjazdova cesta
  • kanalizácia

Máte ďalšie otázky ? Kontaktujte nás. Radi odpovieme.

Vaše údaje nezhromažďujeme, ani žiadnym spôsobom nearchivujeme. Slúžia len na to, aby sme Vás mohli kontaktovať ohľadne ponuky pre Vás.